Fysioterapeut i Skanderborg

Sofie Frøhlich

Fysioterapeut og personlig træner

Sofie har 5 års erfaring som fysioterapeut, hvor hun har arbejdet med både med ældre og yngre patienter og beskæftiget sig med både manuel behandling, genoptræning og personlig træning.

 

Foruden sin fysioterapeut uddannelse er Sofie er videreuddannet indenfor MET, som er en manuel behandlingsteknik og har derudover uddannelse indenfor akupunktur som smertebehandling. Sofie har en helhedsorienteret tilgang til behandling, som ofte er en kombination af både manuel behandling, træning og samtale.

 

Sofie er uddannet personlig træner og har stort fokus på at arbejde med psykologiske barrierer, der kan være en hindring for træning og bestræber sig på at gøre træning tilgængeligt og håndgribeligt for alle – uanset baggrund.

 

“ Det er vigtigt for mig at mine klienter oplever succes med deres krop og får positive oplevelser til trods for smerter eller dårlig funktion”.

 

Sofie har en stor passion for fysioterapi til gravide, herunder manuel behandling af fx bækken- og iskiassmerter eller andre gener og styrketræning op til fødslen. stor passion for fysioterapi til gravide, herunder manuel behandling af fx bækken- og iskiassmerter eller andre gener og styrketræning op til fødslen.